Husregler for Birkende Forsamlingshus

1.  Huset lejes kun ud til personer over 21 år.
 
2.  Bestyrelsen forbeholder sig til enhver tid ret til at afbryde en lejekontrakt,
     om nødvendigt afbryde festen, såfremt lejeren har opgivet ukorrekte
     oplysninger vedr. arrangementet.
     I sådanne tilfælde vil den indbetalte husleje være tabt for lejer.
 
3.  Huset udlejes  til 149 personer i alt (49 i den lille sal og 100 i den store sal)
 
4.  Værtinde/Lejer er ansvarlig for eventuelle myndighedstilladelser, der knytter
      sig til lejers arrangement
 
5.  Lejer har det fulde ansvar for de lejede faciliteter og deres anvendelse i det
     aftalte tidsrum. Faciliteterne skal afleveres i samme stand som ved
     modtagelsen
 
6.  Lejer er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på de lejede faciliteter
     eller inventar,forvoldt ved lejers brug eller af dennes gæster. Udbedring af
     eventuelle skader må kun foretages på foranledning af udlejer og efter 
     dennes anvisning.
 
7.   Lejeren er pligtig til at anmelde og erstatte manglende og/eller ødelagt
      inventar samt evt.skader på forsamlingshuset.   
      Afregnes til dagspris og efter regning.
 
8.   Forsamlingshuset påtager sig intet ansvar for bortkomne eller ødelagte ting.
 
9.   Opklæbning af papirer, plakater, balloner o.l. på døre og vægge er
      ikke tilladt.
 
10.  Ophængning af genstande i lamperne er ikke tilladt.
 
11.  Der må ikke placeres levende lys på scenen/på scenen foran scenetæppet.
 
12.  Det påhviler lejer at pladsen omkring forsamlingshuet ikke lider overlast
 
13.  Forsamlingshuset må ikke benyttes til overnatning jf. brandvedtægterne.
 
14.  Der må absolut ikke justeres på varmeanlæg eller dosering til
       opvaskemaskinen.
 
15.  Det er ikke tilladt at lege eller opholde sig på scenen med mindre scenen
       anvendes til musik/underholdning
 
16.  For ikke at tilsnavse eller ødelægge polstringen på stolene, er det ikke
       tilladt at stå på disse.
 
17.   Affald skal sorteres!
        På parkeringspladsen er opstillet containere til henholdsvis pap, glas,
        dåser og køkkenaffald.Manglende affaldshåndtering vil medføre ekstra
         betaling.
 
18.  Rygning skal foregå udenfor og cigaretskodder skal smides i beholdere
       opstillet til dette formål.
 
19.  Parkering foregår på pladsen bagved forsamlingshuset, dog en enkelt
       handicap-parkeringsplads foran.
 
20.   Af hensyn til Huset’s naboer skal døre og vinduer holdes lukket efter
        23.00 og ingen høj musik efter kl. 01.00
 
21.  Ved udendørs færdsel skal der udvises maksimalt hensyn til naboerne.
       Al færdsel og ophold på nabogrunde og omkringliggende marker er
        ikke tilladt.
 
22.   Slutrengøring udføres af udlejer og betales af lejer.
           
23    Kontaktpersoner:
        Formand                    Tina Folleraas              5152 1738
        Næstformand              Mogens Schack          4037 3087
        Kasserer/sekretær      Kirsten Lorenzen         6063 3371
                                            Preben Nielsen           3061 4484
                                            Jørgen Kirchhoff          3020 1063
                                            Jørgen Nielsen            2091 9570
                                            Jan Rasmussen           2237 2823

 

Søg

Nyheder

 

06.02.19

 

Fællesspisning kl. 18.00

Menu:  Frikadeller med tilbehør

HUSK! Der skal tilmeldes og betales inden 5 dage før spisningen.

 

 

Send Tilmelding

 

Kontakt

Birkende Forsamlingshus

CVR: 76 79 39 56

Send en E-mail

Tlf.: 65 95 13 17