Generelle lejebetingelser

Lejer har det fulde ansvar for de lejede faciliteter og deres anvendelse i det aftalte tidsrum. Faciliteterne skal afleveres i samme fysiske stand som ved modtagelse.

Det påhviler lejer at pladsen omkring forsamlingshuset ikke lider overlast.

Lejer er ansvarlig for eventuelle myndighedstilladelser, der knytter sig til lejers arrangement.

Lejer er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på de lejede faciliteter eller inventar, forvoldt ved lejers brug eller af dennes gæster. Udbedring af eventuelle skader må kun foretages på foranledning af udlejer og efter dennes rekvisition.

Såfremt anledningen til arrangementet viser sig at være en anden end angivet på lejekontrakten, så forbeholder udlejer sig ret til at lukke festen. Lejen vil i så fald ikke blive refunderet

Forsamlingshuset må ikke benyttes til overnatning

For ikke at snavse eller ødelægge polstringen på stolene, er det ikke tilladt at stå på disse.
Opklæbning af papirer, plakater, balloner o.l. på døre og vægge er ikke tilladt.
Ophængning af genstande i lamperne er ikke tilladt.
Der må ikke placeres levende lys på scenen foran scenetæppet.

Al færdsel og ophold på nabogrunde og omkringliggende arealer er strengt forbudt
Hold vinduer og døre lukkede og ingen høj musik efter kl. 01.00 af hensyn til naboerne.
Også ved udendørs færdsel skal der vises hensyn til naboerne.

Forsamlingshuset påtager sig intet ansvar for bortkomne eller ødelagte ting.

Særlige betingelser og aftaler:

Huset lejes ikke ud til personer under 21 år.
Brandtilsynet har godkendt huset til max. 149 personer, hvilket skal respekteres.

Lejetidspunkt er fra kl. 09.00 til 06.00
eller efter aftale med bestyrelse (Dog mod merbetaling).
Lejemålet er kun gældende for den aftalte dato og huset skal være klargjort til aflevering senest den følgende dag kl. 06.00

Udlejning > Generelle lejebetingelser

Søg

Nyheder

 

06.02.19

 

Fællesspisning kl. 18.00

Menu:  Frikadeller med tilbehør

HUSK! Der skal tilmeldes og betales inden 5 dage før spisningen.

 

 

Send Tilmelding

 

Kontakt

Birkende Forsamlingshus

CVR: 76 79 39 56

Send en E-mail

Tlf.: 65 95 13 17