Husregler for Birkende Forsamlingshus

1.  Huset lejes kun ud til personer over 21 år.
 
2.  Bestyrelsen forbeholder sig til enhver tid ret til at afbryde en lejekontrakt,
     om nødvendigt afbryde festen, såfremt lejeren har opgivet ukorrekte
     oplysninger vedr. arrangementet.
     I sådanne tilfælde vil den indbetalte husleje være tabt for lejer.
 
3.  Huset udlejes  til 149 personer i alt (49 i den lille sal og 100 i den store sal)
 
4.  Værtinde/Lejer er ansvarlig for eventuelle myndighedstilladelser, der knytter
      sig til lejers arrangement
 
5.  Lejer har det fulde ansvar for de lejede faciliteter og deres anvendelse i det
     aftalte tidsrum. Faciliteterne skal afleveres i samme stand som ved
     modtagelsen
 
6.  Lejer er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på de lejede faciliteter
     eller inventar,forvoldt ved lejers brug eller af dennes gæster. Udbedring af
     eventuelle skader må kun foretages på foranledning af udlejer og efter 
     dennes anvisning.
 
7.   Lejeren er pligtig til at anmelde og erstatte manglende og/eller ødelagt
      inventar samt evt.skader på forsamlingshuset.   
      Afregnes til dagspris og efter regning.
 
8.   Forsamlingshuset påtager sig intet ansvar for bortkomne eller ødelagte ting.
 
9.   Opklæbning af papirer, plakater, balloner o.l. på døre og vægge er
      ikke tilladt.
 
10.  Ophængning af genstande i lamperne er ikke tilladt.
 
11.  Der må ikke placeres levende lys på scenen/på scenen foran scenetæppet.
 
12.  Det påhviler lejer at pladsen omkring forsamlingshuet ikke lider overlast
 
13.  Forsamlingshuset må ikke benyttes til overnatning jf. brandvedtægterne.
 
14.  Der må absolut ikke justeres på varmeanlæg eller dosering til
       opvaskemaskinen.
 
15.  Det er ikke tilladt at lege eller opholde sig på scenen med mindre scenen
       anvendes til musik/underholdning
 
16.  For ikke at tilsnavse eller ødelægge polstringen på stolene, er det ikke
       tilladt at stå på disse.
 
17.   Affald skal sorteres!
        På parkeringspladsen er opstillet containere til henholdsvis pap, glas,
        dåser og køkkenaffald.Manglende affaldshåndtering vil medføre ekstra
         betaling.
 
18.  Rygning skal foregå udenfor og cigaretskodder skal smides i beholdere
       opstillet til dette formål.
 
19.  Parkering foregår på pladsen bagved forsamlingshuset, dog en enkelt
       handicap-parkeringsplads foran.
 
20.   Af hensyn til Huset’s naboer skal døre og vinduer holdes lukket efter
        23.00 og ingen høj musik efter kl. 01.00
 
21.  Ved udendørs færdsel skal der udvises maksimalt hensyn til naboerne.
       Al færdsel og ophold på nabogrunde og omkringliggende marker er
        ikke tilladt.
 
22.   Slutrengøring udføres af udlejer og betales af lejer.
           
23    Kontaktpersoner:
        Formand                    Tina Folleraas              5152 1738        
        Næstformand             Preben Nielsen            3061 4484
        Kasserer/sekretær      Kirsten Lorenzen         6595 1520 / 6063 3371
                                        Jørgen Kirchhoff           6595 1063 / 3020 1063
                                        Thomas Folleraas          2815 4523
                                        Jørgen Nielsen              6595 1670 / 2091 9570
                                         Lars Jespersen             3038 8784
                       
        Kogekone                Lise Lloyd                    6595 1317
 

 

Søg

Nyheder

 

04.04.18

 

Fællesspisning kl. 18.00

Menu:  Stegt flæsk m/persillesovs & surt.

 

 

Send Tilmelding

 

Kontakt

Birkende Forsamlingshus

CVR: 76 79 39 56

Send en E-mail

Tlf.: 65 95 13 17